Ørsta husflidslag

Ørsta husflidslag

bruker denne bloggen til å gi eit innblikk

i kva laget har hatt av ulike aktiviteter.
hovedsida vår finn du oversikt over aktivitetane framover.

Nyoppretta webside

YmsePosted by Cathrine Yksnøy Tue, October 30, 2012 15:39:06
Arbeidet med eigen nettside tok til siste helga i oktober 2012. Cathrine Yksnøy tok, etter semd med leiar, på seg oppgåva med å utarbeide og administrere webdelen i laget framover.

Vi håper no på at dette kan skape tettare kontakt med den store gruppa av medlemmar vi har :) Ved eit digitalt media kan vi være lettare tilgjengelig for kvar og ein når dei måtte ønske det, og vi håper alle lett kan finne den informasjonen dei er ute etter.

  • Comments(1)//blogg.orstahusflidslag.net/#post0